..แนะนำ อย่างง่าย..


สำหรับผู้เริ่มต้น ที่อยากมี Homepage ของตัวเอง
แบ่งเป็นตอนๆ ดังนี้.- เลือก Click ได้เลย..
1. เริ่มต้น
2. รูปแบบของ HTML
3. การจัดตัวอักษร
4. การเพิ่มภาพและเสียง
5. การเชื่อมโยงฯ
6. คำสั่งเพิ่มเติมอื่นๆ
7. เทคนิคพิเศษ

การเขียน Homepage ไม่จำเป็นว่าต้องใช้ใน Internet เสมอไป..
เพราะเราสามารถใช้ Homepage ของเราในการนำเสนองาน , แสดงข้อมูล หรืองานประชาสัมพันธ์..
ซึ่งจะแสดงผลที่เครื่อง Computer ของเรา โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ Internet ได้เช่นกัน..Free Domain & Hosting
www.reocities.com
www.sanook.com
www.hotmail.com
www.yahoo.com
www.cat.or.th
htmltut.cjb.net
www.arip.co.th

อ้ายเกม..ที่ช่วยแนะนำ..สะมะแอ..เรื่อง Software..

และทุกทุกท่าน..


Best view with Internet Explorer 4.0 (800x600)
Last update June 27,1999
..ข้อเสนอแนะ..